Det brænder jeg for

Den grønne omstilling har været min sti siden 1989

 • Behovet for radikal grøn omstilling skal være præmissen for al den politik, vi vedtager i folketinget.
 • Hurtig grøn omstilling af alle sektorer til ingen eller lav klimabelastning – energi, transport, landbrug, bygninger, industri.
 • Meget hurtigere opstilling af vindmølleparker og solceller så Danmark er fossilfri senest i 2035.
 • Træpiller og træflis skal gradvist ud af fjernvarmen igen. De havde en rolle i en hurtig overgang væk fra kul, men de giver anledning til rovdrift på de skove, der skal sættes fri for at øge biodiversiteten. Derfor er vejen frem nu og frem til 2050 at erstatte de fleste anlæg til fast biomasse med varmepumper i alle størrelser.
 • Stoppe olie- og gasjagten i Nordsøen i 2035.
 • Skru hurtigt ned for affaldsforbrænding og omlæg samfundet til en cirkulær økonomi, hvor materialerne genanvendes klogt og flere og flere produkter bliver til serviceydelser, der leveres til borgere og virksomheder som abonnementer.
 • Stop landbrugets forurening af drikkevandet med sprøjtegifte nu og sikr 100% økologisk produktion senest i 2040.
 • 20 pct. vild natur i Danmark bl.a. ved 100% vild natur i statsskovene. 30% vild natur i indre danske farvande.
 • Det skal være billigere at leve klimavenligt, mens det skal være dyrere at forurene for både producenter og forbrugere.
 • Det skal være billigere at købe og køre i en elbil og dyrere for en fossilbil.
 • Danmark skal yde vores fair bidrag til den globale klimakamp – bl.a. ved at øge klimabistanden til udviklingslandene markant.

I 2004-5 udviklede jeg tankerne fra den produktorienterede miljøindsats i et projekt for EU-kommissionen om udvikling af indikatorer for den integrerede produktpolitik. Det endte bl.a. med figuren nedenfor, der viser, hvordan et fælles data-grundlag og metode bør udvikles og danne grundlag for en række vigtige virkemidler, der gør vores produktion og forbrug grønnere. I dag arbejder EU under Green Deal med denne vision.