Det brænder jeg for

Den grønne omstilling har været min sti siden 1987

  • Behovet for radikal grøn omstilling skal være præmissen for al den politik, vi vedtager i folketinget
  • Hurtig grøn omstilling af alle sektorer til ingen eller lav klimabelastning – energi, transport, landbrug, bygninger, industri
  • Meget hurtigere opstilling af vindmølleparker og solceller så Danmark er fossilfri senest i 2035
  • Stoppe olie- og gasjagten i Nordsøen
  • Stop landbrugets forurening af drikkevandet med sprøjtegifte nu og have 100% økologisk produktion senest i 2040
  • 20 pct. natur i Danmark og meget mere vild natur i alle vores statsskove
  • Det skal være billigere, at leve klimavenligt – mens det skal være dyrere at forurene for både producenter og forbrugere
  • Det skal være billigere at købe en elbil og dyrere at købe en fossilbil
  • Danmark skal yde vores fair bidrag til den globale klimakamp – bl.a. ved at øge klimabistanden til udviklingslandene markant

I 2004-5 udviklede jeg tankerne fra den produktorienterede miljøindsats i et projekt for EU-kommissionen om udvikling af indikatorer for den integrerede produktpolitik. Det endte bl.a. med figuren nedenfor, der viser, hvordan et fælles data-grundlag og metode bør udvikles og danne grundlag for en række vigtige virkemidler, der gør vores produktion og forbrug grønnere. I dag arbejder EU under Green Deal med denne vision.