Om Christian Poll

Kontakt mig på:

stemchristianpoll (a) gmail (dot) com

Telefon: 71 22 65 11

Hent pressefoto her.

Lidt om min baggrund

Jeg blev valgt til Folketinget i 2015 og var i perioden fra 2015-2019 ordfører for økonomi og finans, natur, miljø, landbrug, fødevarer, dyrevelfærd, klima, energi, bygninger og forsyning. Jeg arbejdede for mere vild natur samt grøn omstilling og en ambitiøs klimaindsats. Jeg var også medlem af Nordisk Råd, fiskeriordfører og transportordfører.

Jeg har arbejdet med den bæredygtige omstilling på forskellige måder, siden jeg midtvejs i mit studie i ca. 1988 opdagede, at det var miljøet, jeg ville kæmpe for. Jeg har været ansat i både det private erhvervsliv, det offentlige, på en forskningsinstitution og de sidste 10 år i civilsamfundet i en miljøorganisation. Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle være politiker, men da Alternativet dukkede op, gav det sig selv, at det skulle jeg være.

Privat er jeg gift familiefar med næsten voksne børn og parcelhus i Birkerød. Jeg er vild med musik – især jazz – med have og natur og gør-det-selv-projekter og at være sammen med min familie og gode venner, og så er vi i min familie med i både en madklub, en vinterbadeklub og et dyrke-grøntsagsfællesskab.

Erhverv
2005-2015:  Miljøpolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening,
2002-2005:  Projektleder, Institut for Produktudvikling, Danmarks Tekniske Universitet.
1998-2002:  Akademisk medarbejder, Miljøstyrelsen.
1993-1998:  Projektmedarbejder, COWI Rådgivende Ingeniører.
1992-1993:  Faglærer, Laborantskolen i hovedstaden, fra 1992 til 1993.

Uddannelse
Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet, fra 1985 til 1991.
Gymnasium, Lyngby Statsskole, fra 1980 til 1983.
Folkeskole, Ulrikkenborgskolen, Lyngby, fra 1971 til 1980.

Tillidshverv
Medlem af folketinget for Alternativet 2015-2019
Medlem af en række politikforberedende udvalg i Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Dansk Energi, Dansk Standard, Forbrugerombudsmanden og Erhvervsministeriet 2005-2015. Medlem af Miljømærkenævnet 2005-2015. Medlem af Teknologirådets repræsentantskab 2008-2013. Medlem af bedømmelsesudvalget for den danske del af EU’s Miljøpris 2010-2014. Medlem af bestyrelsen for IDA Teknologivurdering (tidligere Selskabet for Teknologianalyse og -vurdering), Ingeniørforeningen 2011-2015. Medlem af censorkorpset ved Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet 2011-2015.