Om Christian Poll

Lidt om min baggrund

Jeg arbejder med bæredygtighed på DTU. For tiden er jeg i gang med projekter for Nordisk Ministerråd omkring EUs PEF (product environmental footprint-metode) samt et projekt for COWI-fonden om verdensmålsindikatorer.

I 2014 kastede jeg mig ind i politik og var med til at bygge Danmarks nye grønne parti op fra bunden. I 2015 blev jeg og otte andre kandidater fra Alternativet valgt ind i Folketinget. I perioden fra 2015-2019 var jeg ordfører for natur, miljø, landbrug, fødevarer, dyrevelfærd, klima, energi, bygninger og forsyning. Jeg arbejdede for mere vild natur samt grøn omstilling og en ambitiøs klimaindsats. Jeg var også medlem af Nordisk Råd, fiskeriordfører, transportordfører og finansordfører i dele af perioden.

Jeg har arbejdet med den bæredygtige omstilling på forskellige måder, siden jeg midtvejs i mit studie i ca. 1987 opdagede, at det var miljøet, jeg ville kæmpe for. Jeg har været ansat i både det private erhvervsliv, det offentlige, på en forskningsinstitution, i civilsamfundet i en miljøorganisation og altså i politik.

Privat er jeg gift familiefar med voksne børn og parcelhus i Birkerød. Jeg er vild med musik – især jazz – med have og natur og gør-det-selv-projekter og at være sammen med min familie og gode venner, og så er vi i min familie med i både en madklub, en vinterbadeklub og et dyrke-grøntsagsfællesskab.

Erhverv
2020-nu: Specialkonsulent i bæredygtighed på DTU
2015-2019: Medlem af Folketinget for Alternativet
2005-2015:  Miljøpolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening,
2002-2005:  Projektleder, Institut for Produktudvikling, Danmarks Tekniske Universitet.
1998-2002:  Akademisk medarbejder, Miljøstyrelsen.
1993-1998:  Projektmedarbejder, COWI Rådgivende Ingeniører.
1992-1993:  Faglærer, Laborantskolen i hovedstaden, fra 1992 til 1993.

Uddannelse
Narrativ ledelse, en uddannelse hos Dispuk, som jeg afslutter i 2021.
Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet, fra 1985 til 1991.
Gymnasium, Lyngby Statsskole, fra 1980 til 1983.
Folkeskole, Ulrikkenborgskolen, Lyngby, fra 1971 til 1980.

Tillidshverv
Medlem af IDAs ekspertkorps 2021-nu
Medlem af bestyrelsen i Fremvirke 2020-nu
Medlem af bestyrelsen i Alternativet Rudersdal 2019-nu
Medlem af folketinget for Alternativet 2015-2019
Medlem af en række politikforberedende udvalg i Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Dansk Energi, Dansk Standard, Forbrugerombudsmanden og Erhvervsministeriet 2005-2015. Medlem af Miljømærkenævnet 2005-2015. Medlem af Teknologirådets repræsentantskab 2008-2013. Medlem af bedømmelsesudvalget for den danske del af EU’s Miljøpris 2010-2014. Medlem af bestyrelsen for IDA Teknologivurdering (tidligere Selskabet for Teknologianalyse og -vurdering), Ingeniørforeningen 2011-2015. Medlem af censorkorpset ved Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet 2011-2015.