Alternativet i Nordsjælland

Sæt skoven fri

Vi mangler vild natur i Danmark! Derfor har Alternativet lyttet til forskerne og miljøorganisationerne, som fortæller, at den mest effektive måde at få et kæmpe løft i den vilde natur er, at sætte statsskoven fri. Vi ejer allesammen ca. 107.000 hektar skov i fællesskab, men langt det meste af den skov drives med det formål at producere tømmer. Det synes vi, er fjollet, når nu vi har brug for vild natur.

Derfor vil vi gerne stoppe skovdriften i alle Danmarks statsskove og sætte dem fri til det, der hedder urørt skov. Det er skov, som passes nænsomt med det hovedformål at få en høj biodiversitet og give adgang til os alle til nogle vildere naturoplevelser, fx også med fritgående kvæg eller bisonokser, som man kan se på billedet hér fra Hellebæk Kohave i Nordsjælland.

Større naturkvalitet i Kongernes Nordsjælland

Så fik vi endelig udpeget Nationalpark Kongernes Nordsjælland… Men hvor storslået er egentlig naturen i nationalparken? Danske nationalparker har generelt en lav naturkvalitet, og Kongernes Nordsjælland er ingen undtagelse. Den internationale organisation, IUCN, har fastlagt nogle kategorier for naturkvalitet, og de danske nationalparker lever ikke engang op til den laveste klasse.

Jeg arbejder derfor for, at Kongernes Nordsjælland og de andre nationalparker bliver løftet op på et niveau, svarende til IUCNs kategori “II National Park” i løbet af en kort årrække. Det bør være bestyrelsens ansvar at lægge en plan for at sikre denne udvikling.

Øresund som marin nationalpark

Vi har ingen nationalparker til havs endnu i Danmark. Men det skal vi have, mener jeg. Og Øresund har helt særlige evner til at kandidere til at blive den første. For Øresund har været trawlfri siden 1960’erne og bundlivet er derfor i langt bedre balance end mange andre farvande i Danmark. Derfor arbejder jeg på at få udpeget Øresund som Danmarks første marine nationalpark. Alternativet har i sin naturpakke fra januar 2016 faktisk ladet sig inspirere af DN og foreslået udpegning af otte marine nationalparker.

Sikring af rent  drikkevand. Ingen sprøjtegift  ved drikkevandsboringer.

Danmark får som eneste land i verden alt sit drikkevand urenset fra grundvandet. Det er en unik situation, som vi skal værne om, men drikkevandet er truet.

De sidste par år har vi set flere og flere konstateringer af sprøjtegifte i vores drikkevand. Det er slet ikke i orden, og derfor arbejder jeg for, at brugen af sprøjtegifte begrænses mest muligt – specielt bør vi straks forbyde brugen af gifte nær drikkevandsboringerne.

Alternativet forlod forhandlingerne om sprøjtegifte i 2016, da der kun var få fordele og væsentlige ulemper på bordet. Nu har de andre partier aftalt, at man vil stoppe for sprøjtegifte efter 2022… jeg mener, vi skal stoppe i 2019.

Omlægning til økologi. For større biodiversitet og færre sprøjtegifte.

Og så er der jo omlægningen til økologi, som er een af Alternativets store mærkesager. Økologien er 25 år gammel og stormer i disse år frem til stor glæde for os alle. Jeg mener, hele Danmark bør producere økologisk, og vi har et mål for, at sådan skal det være senest i 2040.

Økologi har så mange gode ting at byde på. Klimabelastningen er ca. den samme, men der er ingen belastning med sprøjtegifte til grundvandet eller til naturen langs markerne. Der er større diversitet og bedre arbejdsmiljø og generelt en bedre indtjening. Ja, jeg kan godt forstå, mange vælger at lægge om til økologi i disse år. Jeg arbejder på, at det kan ske så nemt og hurtigt som muligt for alle landmænd i Danmark.